Kursnummer
Kursbezeichnung
Kursform
Kursbeginn
Kursende
Preis
Details
Anmeldung
Welpengruppe Mittwoch
Welpentraining
fortlaufender Kurs
05.11.2022
08.05.2024
60.00 €/5 Termin
OffeneGruppe
Dummy-Training
fortlaufender Kurs
06.11.2022
18.02.2024
75.00 €/5 Termin
Basis Freitag
Dummy-Training
fester Kurs
12.04.2024
05.07.2024
200.00 €
ausgebucht
Fortgeschrittene Dienstag 17 Uhr
Dummy-Training
fester Kurs
16.04.2024
25.06.2024
240.00 €
ausgebucht
Anfänger Dienstag 15 Uhr
Dummy-Training
fester Kurs
30.04.2024
23.07.2024
240.00 €
Fortgeschrittene Freitag 14 Uhr
Dummy-Training
fester Kurs
17.05.2024
23.08.2024
240.00 €
ausgebucht
Anfänger Freitag 16 Uhr
Dummy-Training
fester Kurs
24.05.2024
06.09.2024
240.00 €
ausgebucht
Dummyaufgaben mit Schuß 29
Dummy-Training
fester Kurs
16.06.2024
16.06.2024
40.00 €
Impulskontrolle Mittwoch 2
Alltagstraining
fester Kurs
19.06.2024
04.09.2024
160.00 €
Basis Donnerstag 2
Dummy-Training
fester Kurs
20.06.2024
29.08.2024
200.00 €
Fun-Dummy Dienstag 2
Dummy-Training
fester Kurs
25.06.2024
03.09.2024
160.00 €
Dummy-Spezial Donnerstag 2
Dummy-Training
fester Kurs
27.06.2024
19.09.2024
200.00 €
Dummyaufgaben mit Schuß 30
Dummy-Training
fester Kurs
07.07.2024
07.07.2024
40.00 €
Dummyaufgaben mit Schuß 31
Dummy-Training
fester Kurs
21.07.2024
21.07.2024
40.00 €
Trainingsferien Klaukenhof 1
Dummy-Training
fester Kurs
16.08.2024
18.08.2024
210.00 €
ausgebucht
Trainingsferien Klaukenhof 2
Dummy-Training
fester Kurs
19.08.2024
21.08.2024
210.00 €
ausgebucht
Spaniel WE-Seminar 2
Dummy-Training
fester Kurs
31.08.2024
01.09.2024
220.00 €
ausgebucht
Spaniel meets Retriever Sept. Samstag RETRIEVER
Dummy-Training
fester Kurs
28.09.2024
28.09.2024
110.00 €
ausgebucht
Spaniel meets Retriever Sept. Samstag SPANIEL
Dummy-Training
fester Kurs
28.09.2024
28.09.2024
110.00 €
Spaniel meets Retriever Sept. Sonntag RETRIEVER
Dummy-Training
fester Kurs
29.09.2024
29.09.2024
110.00 €
ausgebucht
Spaniel meets Retriever September Sonntag SPANIEL
Dummy-Training
fester Kurs
29.09.2024
29.09.2024
110.00 €