Kursnummer
Kursbezeichnung
Kursform
Kursbeginn
Kursende
Preis
Details
Anmeldung
Welpengruppe Mittwoch
Welpentraining
fortlaufender Kurs
05.11.2022
15.11.2023
60.00 €/5 Termin
OffeneGruppe
Dummy-Training
fortlaufender Kurs
06.11.2022
18.02.2024
75.00 €/5 Termin
Fortgeschrittene Dienstag 2
Dummy-Training
fester Kurs
18.07.2023
10.10.2023
200.00 €
ausgebucht
Anfänger Freitag 2
Dummy-Training
fester Kurs
28.07.2023
13.10.2023
200.00 €
Junghunde Freitag 2
Junghunde
fester Kurs
28.07.2023
13.10.2023
130.00 €
ausgebucht
Dummyaufgaben o. Schuß 12a
Dummy-Training
fester Kurs
13.08.2023
13.08.2023
35.00 €
Dummyaufgaben o. Schuß 13a
Dummy-Training
fester Kurs
20.08.2023
20.08.2023
35.00 €
Dummyaufgaben mit Schuß 13b
Dummy-Training
fester Kurs
20.08.2023
20.08.2023
35.00 €
Fun-Dummy Dienstag 3
Dummy-Training
fester Kurs
22.08.2023
31.10.2023
130.00 €
ausgebucht
Anfänger Dienstag 3
Dummy-Training
fester Kurs
22.08.2023
31.10.2023
200.00 €
ausgebucht
Dummy Spezial 3
Alltagstraining
fester Kurs
23.08.2023
01.11.2023
200.00 €
ausgebucht
Fortgeschrittene Freitag 2
Dummy-Training
fester Kurs
01.09.2023
10.11.2023
160.00 €
ausgebucht
Impulskontrolle Donnerstag 3
Impulskontrolle
fester Kurs
07.09.2023
09.11.2023
130.00 €
Dummy Basiskurs 3
Dummy-Training
fester Kurs
21.09.2023
07.12.2023
180.00 €
ausgebucht
Dummyaufgaben o. Schuß 14a
Dummy-Training
fester Kurs
23.09.2023
23.09.2023
35.00 €
Dummyaufgaben mit Schuß 14b
Dummy-Training
fester Kurs
23.09.2023
23.09.2023
35.00 €
WE Seminar Spanielarbeit Sept./Okt.
Dummy-Training
fester Kurs
30.09.2023
01.10.2023
200.00 €
nur noch Warteliste möglich
Dummyaufgaben mit Schuß 15b
Dummy-Training
fester Kurs
15.10.2023
15.10.2023
35.00 €
Dummyaufgaben o. Schuß 15b
Dummy-Training
fester Kurs
15.10.2023
15.10.2023
35.00 €
Fortgeschrittene Freitag 13 Uhr
Dummy-Training
fester Kurs
17.11.2023
19.01.2024
200.00 €
ausgebucht
Fortgeschrittene Samstag 14 Uhr
Dummy-Training
fester Kurs
25.11.2023
10.02.2024
200.00 €